12.12.11

COONTENIDOS (euskera) :(

-lexicoa
-Hiztegia (lo dado en clase)
-Baldintzak [orain eta lehenaldian]
-Literatura {2.gaia}
-Deklinabideak
-Nor-Nori [lehenaldian, orainaldian eta ahalera]