6.6.12

CONTENIDOS (final, euskera)

deklinabideak
Nor-nork
Nor-Nori-Nork
Egon, ibili, etorri
arazi
elkar
HIZTEGIA:
hau guztia/hori guztia
2 irakurmen
2 entzumen

*Viernes 15